05.07.2018
Обавештење о упису самофинансирајућих студената

о упису самофинансирајућих студената:
 
У термину од 05. до 09. јула 2018. године пријаву за упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2018/19. години у својству самофинансирајућих студената могу поднети кандидати који су пријемни испит полагали на Медицинском факултету Војномедицинске академије.
 
Право да се упишу имаће кандидати који су положили пријемни испит из хемије и биологије 27.06.2018. године, у складу са условима конкурса за упис самофинансирајућих студената на Медицински факултет Војномедицинске академије који је објављен 23.05.2018. године.
 
Може бити уписано највише 15 самофинансирајућих студената.
 
У случају да на овај начин не буде уписано планираних 15 кандидата, у периоду од 10. до 13. јула 2018. године пријаву за накнадни упис могу поднети и кандидати који су пријемни испит полагали 27. јуна 2018. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, Медицинском факултету Универзитета у Нишу, Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду и Медицинском факултету Универзитета у Приштини, а према програму (и испитном тесту) који је претходно припремила Заједница медицинских факултета Републике Србије.
 
Упис самофинансирајућих студената биће спроведен 16. јула 2018. године.
 
Приликом пријављивања кандидати подносе:
  1. Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;
  2. Диплому о завршеном средњем образовању;
  3. Потврду о освојеним бодовима на пријемном испиту;
  4. Оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
  5. Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);
  6. Кандидати који нису полагали пријемни пријемни испит на Медицинском факултету Војномедицинске академије подносе лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);
  7. Доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384372);
  8. Две фотографије за индекс.
 
Пријаву кандидати добијају у Секретаријату Факултета.
 
Школарина износи:
за 1. годину школовања – 89.000,00 динара,
за 2. годину школовања – 82.000,00 динара,
за 3. годину школовања – 85.000,00 динара,
за 4. годину школовања – 75.000,00 динара,
за 5. годину школовања – 75.000,00 динара,
за 6. годину школовања – 83.000,00 динара.
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ