16.07.2018
Обавештење о упису самофинансирајућих студената:

 До 13.07. 2018. године на основу предходног Обавештења пријавило се 7 кандидата за самофинансирајуће студенте МФ ВМА који су на пријемном испиту освојили најмање 16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије.
У термину од 17.07. до 18. 07. 2018. године пријаву за накнадни упис могу поднети и кандидати који су пријемни испит полагали 27. јуна 2018. године на Медицинском факултету ВМА УО, Медицинском факултету Универзитета у Београду, Медицинском факултету Универзитета у Нишу, Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду и Медицинском факултету Универзитета у Приштини, а према програму (и испитном тесту) који је претходно припремила Заједница медицинских факултета Републике Србије и који су остварили минимум 31 бод на пријемном испиту. 
 
Може бити уписано највише 8 самофинансирајућих студената.
 
Дана 19.07. биће објављена листа накнадно пријављених кандидата и првих 8 (осам) кандидата са листе по укупном броју бодова (збир успеха из средње школе и резултат постигнут на пријемном испиту) биће уписана на МФ ВМА у својству самофинансирајућих студената.
 
 
Упис самофинансирајућих студената биће спроведен 19. јула 2018. године у времену од 11.00 - 13.00 часова у просторијама деканата МФ ВМА.
 
Приликом пријављивања кандидати подносе: 
1.Сведочанство за све разреде предходно завршене школе; 
2.Диплому о завршеном средњем образовању;
3.Потврду о освојеним бодовима на пријемном испиту;
4.Оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
5.Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
6.Кандидати који нису полагали пријемни пријемни испит на Медицинском факултету Војномедицинске академије подносе лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);
7.Доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384372); 
8.Две фотографије за индекс.
 
Пријаву кандидати добијају у Секретаријату Факултета.
Школарина износи:
за 1. годину школовања – 89.000,00 динара,
за 2. годину школовања – 82.000,00 динара,
за 3. годину школовања – 85.000,00 динара,
за 4. годину школовања – 75.000,00 динара,
за 5. годину школовања – 75.000,00 динара,
за 6. годину школовања – 83.000,00 динара.
 
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ